<p>Đọc Báo Tin Tức Việt Nam</p>

.

Từng bị KHẢN TIẾNG, MẤT TIẾNG, phải giao tiếp bằng giấy bút, tôi đã khỏi bệnh sau 2 tháng
Từng bị KHẢN TIẾNG, MẤT TIẾNG, phải giao tiếp bằng giấy bút, tôi đã khỏi bệnh sau 2 tháng Tài trợ
Tôi mừng rơi nước mắt khi con tự xúc cơm ăn sau 5 năm bị RUN TAY CHÂN
Tôi mừng rơi nước mắt khi con tự xúc cơm ăn sau 5 năm bị RUN TAY CHÂN Tài trợ
Tự dưng tay trái, chân trái không nhúc nhích được: Tôi phải cấp cứu vì bị ĐỘT QUỴ
Tự dưng tay trái, chân trái không nhúc nhích được: Tôi phải cấp cứu vì bị ĐỘT QUỴ Tài trợ
Nguồn: tintuc.vn